Advokát Vaško Advokátska Kancelária Košice

"Vo všetkom, predsa však najviac v práve sa má hľadieť na spravodlivosť."

"In omnibus quidem, maxime tamen in iure, aequitas spectanda est."

Paul. D. 50, 17,90

Kontakt

JUDr. Jozef Vaško
Advokát

Advokátska kancelária

Szakkayho 1
040 01 Košice
Slovenská Republika

tel: 055 632 08 45

Mob: 0905 511 426

fax: 055 625 24 65

www.advokatvasko.eu

Odkazy

Slovenská advokátska komora

Ministerstvo spravodlivosti

Obchodný register

Živnostenský register

Súdni exekútori

Notárska komora